16512

بررسی کد خطاهای واتس ماینر

 

خطایابی و ایرادیابی دستگاه های واتسماینر(جدول خطا واتسماینر)


ماینر واتسماینر


کد ارور: 110 Fanin detect speed error

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 111 Fanout detect speed error

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن صحیح است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 120 Fanin speed error(Deviation 2000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 121 Fanout speed error(Deviation 2000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 130 Fanin speed error(Deviation 3000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 131 Fanout speed error(Deviation 3000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: Fan speed is too high

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

ارورهای واتس ماینر سری 200
کد ارور: 200 Power probing error, no power found

راه حل: سیم کشی برق خروجی را چک کنید، بروز رسانی آخرین ورژن فریمور، یا تعویض منبع تغذیه.

کد ارور: 201 Power supply and configuration file mismatch

راه حل: منبع تغذیه را با یک منبع تغذیه سالم تعویض کنید.

کد ارور: 202 Power output voltage error
راه حل: فریمور را به آخرین نسخه ارتقا دهید یا منبع تغذیه را بررسی کنید.

کد ارور: 203 Power protecting

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

عیب یابی واتس ماینر کد ارور: 204 Power current protecting

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 205 Power current error

راه حل: بازرسی منبع تغذیه در شبکه برق.

کد ارور: 206 Power input voltage is low

راه حل: شرایط منبع تغذیه و ولتاژ ورودی را بهبود بخشید.

کد ارور: 207 Power input current protecting

راه حل: شرایط منبع تغذیه و ولتاژ ورودی را بهبود بخشید.

کد ارور: 210 Power error status

راه حل: وضعیت برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 213 Power input voltage and current do not match the power

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 216 Power remained unchanged for a long time

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 217 Power set enable error

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

عیب یابی واتس ماینر و راه حل ها
کد ارور: 218 Power input voltage is lower than 230V for high power mode

راه حل: ولتاژ ورودی را افزایش دهید، منبع تغذیه را عوض کنید.

کد ارور: 233 Power output over temperature protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 234 Power output over temperature protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 235 Power output over temperature protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 236 Overcurrent Protection of Power Output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 237 Overcurrent Protection of Power Output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 238 Overcurrent Protection of Power Output
راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 239 Overvoltage Protection of Power Output

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 240 Low Voltage Protection for Power Output

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 241 Power output current imbalance

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 243 Over-temperature Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 244 Over-temperature Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 245 Over-temperature Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 246 Overcurrent Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 247 Overcurrent Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 248 Overvoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 249 Overvoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

عیب یابی واتس ماینر کد ارور: 250 Undervoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 251 Undervoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 253 Power Fan Error

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 254 Power Fan Error

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 255 Protection of over power output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 256 Protection of over power output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 257 Input over current protection of power supply primary side
راه حل: دستگاه را خاموش و مجدد راه اندازی کنید.

کد ارور: 263 Power communication warning

راه حل: بررسی کنید که آیا پیچ های کنترل برد سفت شده اند یا خیر.

رفع ارورهای واتسماینر
کد ارور: 264 Power communication error

راه حل: بررسی کنید که آیا پیچ های کنترل برد سفت شده اند یا خیر.

کد ارور: 267 Power watchdog protection

راه حل: سریعا با تکنسین متخصص تماس بگیرید.

می توانید با دپارتمان تخصصی تعمیر ماینر مگاماینر تماس حاصل کرده و از مشاوره رایگان و سایر خدمات ماینینگ ما استفاده نمایید. ضمنا می توانید از گارانتی 40 روزه ما پس از تعمیر نیز بهره مند شوید.

کد ارور: 268 Power output over-current protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 269 Power input over-current protection

راه حل: بهبود شرایط منبع تغذیه و ولتاژ ورودی.

کد ارور: 270 Power input over-voltage protection

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 271 Power input under-voltage protection

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 272 Warning of excessive power output of power supply

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

عیب یابی واتس ماینر کد ارور: 273 Power input power too high warning

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 274 Power fan warning

راه حل: فن پاور مشکل دارد و ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.

کد ارور: 275 Power over temperature warning

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

ارورهای سری 300 واتس ماینر:
[300]: سنسور دمای شکاف 0 پیدا نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[301]: حسگر دمای شیار 1 یافت نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[302]: سنسور دمای شیار 2 پیدا نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید
[303]: سنسور دمای شکاف 3 پیدا نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[320] :خطای خواندن دمای شکاف 0، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[321] :خطای خواندن درجه حرارت شیار 1، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[322] :خطای خواندن دمای شیار 2، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[323] :خطای خواندن دمای شیار 3، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[350] :حفاظت دمای اسلات 0، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[351] :محافظت از درجه حرارت اسلات 1، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[352] :محافظت از دمای اسلات 2، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[353] :محافظت از دمای شکاف 3، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[380]: سنسور رطوبت یافت نشد

[381]: خطای خواندن سنسور رطوبت

[382]: خطای خواندن سنسور رطوبت

[383] :حفاظت سنسور رطوبت
ارورهای سری 400 دستگاه واتس ماینر (از مجموعه ارورهای واتس ماینر):
[400]: خطای ناشناخته EEPROM

[410]: شکاف 0 خطای eeprom را تشخیص می دهد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[411] ؛ شکاف 1 خطای eeprom را شناسایی کنید، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[412]: شکاف 2 خطای eeprom را تشخیص می دهد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[413]: شکاف 3 خطای eeprom را شناسایی کنید، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[420]: خطای تجزیه‌کننده اسلات 0 eeprom، سیستم‌افزار را ارتقا دهید

[421] :خطای تجزیه کننده اسلات 1 eeprom، سیستم عامل را ارتقا دهید

[422] :خطای تجزیه کننده اسلات 2 eeprom، سیستم عامل را ارتقا دهید

[423] :خطای تجزیه کننده اسلات 3 eeprom، سیستم عامل را ارتقا دهید

[500] : خطای ناشناخته تابلو

[510] : خطای نوع ماینر شکاف 0

[511] : خطای نوع ماینر اسلات 1

[512] : خطای نوع ماینر شکاف 2

[513]: خطای نوع ماینر شکاف 3

[520]: نوع تراشه اسلات 0 با سایرین متفاوت است

[521] : نوع مخزن تراشه اسلات 1 با سایرین متفاوت است

[522] : نوع مخزن تراشه اسلات 2 با سایرین متفاوت است

[523]: نوع مخزن تراشه اسلات 3 با سایرین متفاوت است

[530] : شکاف 0 یافت نشد.

[531] : شکاف 1 یافت نشد.

[532] : شکاف 2 یافت نشد.

[533] : شکاف 3 یافت نشد.

[540] : خطای شناسه تراشه خواندن شکاف 0، لطفاً پل یا روبان آداپتور را تعویض کنید

[541] : خطای شناسه تراشه خواندن شکاف 1، لطفاً پل یا روبان آداپتور را جایگزین کنید

[542]: خطای شناسه تراشه خواندن شکاف 2، لطفاً پل یا روبان آداپتور را جایگزین کنید

[543] : خطای شناسه تراشه خواندن شکاف 3، لطفاً پل یا روبان آداپتور را تعویض کنید

[550] : شکاف 0 دارای تراشه های بد است

[551] : شکاف 1 دارای تراشه های بد است

[552] : شکاف 2 دارای تراشه های بد است

[553] : شکاف 3 دارای تراشه های بد است