16512

بررسی کد خطاهای واتس ماینر

 

خطایابی و ایرادیابی دستگاه های واتسماینر(جدول خطا واتسماینر)


ماینر واتسماینر

 
کد ارور: 110 Fanin detect speed error

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 111 Fanout detect speed error

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن صحیح است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 120 Fanin speed error(Deviation 2000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 121 Fanout speed error(Deviation 2000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 130 Fanin speed error(Deviation 3000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: 131 Fanout speed error(Deviation 3000+)

راه حل: بررسی کنید که آیا اتصال فن عادی است؟ یا منبع تغذیه و یا فن را تعویض کنید.

کد ارور: Fan speed is too high

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

ارورهای واتس ماینر سری 200
کد ارور: 200 Power probing error, no power found

راه حل: سیم کشی برق خروجی را چک کنید، بروز رسانی آخرین ورژن فریمور، یا تعویض منبع تغذیه.

کد ارور: 201 Power supply and configuration file mismatc

راه حل: منبع تغذیه را با یک منبع تغذیه سالم تعویض کنید.

کد ارور: 202 Power output voltage error
راه حل: فریمور را به آخرین نسخه ارتقا دهید یا منبع تغذیه را بررسی کنید.

کد ارور: 203 Power protecting

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

عیب یابی واتس ماینر کد ارور: 204 Power current protecting

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 205 Power current error

راه حل: بازرسی منبع تغذیه در شبکه برق.

کد ارور: 206 Power input voltage is low

راه حل: شرایط منبع تغذیه و ولتاژ ورودی را بهبود بخشید.

کد ارور: 207 Power input current protecting

راه حل: شرایط منبع تغذیه و ولتاژ ورودی را بهبود بخشید.

کد ارور: 210 Power error status

راه حل: وضعیت برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 213 Power input voltage and current do not match the power

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 216 Power remained unchanged for a long time

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 217 Power set enable error

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

عیب یابی واتس ماینر و راه حل ها
کد ارور: 218 Power input voltage is lower than 230V for high power mode

راه حل: ولتاژ ورودی را افزایش دهید، منبع تغذیه را عوض کنید.

کد ارور: 233 Power output over temperature protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 234 Power output over temperature protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 235 Power output over temperature protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 236 Overcurrent Protection of Power Output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 237 Overcurrent Protection of Power Output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 238 Overcurrent Protection of Power Output
راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 239 Overvoltage Protection of Power Output

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 240 Low Voltage Protection for Power Output

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 241 Power output current imbalance

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 243 Over-temperature Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 244 Over-temperature Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 245 Over-temperature Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 246 Overcurrent Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 247 Overcurrent Protection for Power Input

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 248 Overvoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 249 Overvoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

عیب یابی واتس ماینر کد ارور: 250 Undervoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 251 Undervoltage Protection for Power Input

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 253 Power Fan Error

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 254 Power Fan Error

راه حل: برق ورودی مشکل دارد.

کد ارور: 255 Protection of over power output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 256 Protection of over power output

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 257 Input over current protection of power supply primary side
راه حل: دستگاه را خاموش و مجدد راه اندازی کنید.

کد ارور: 263 Power communication warning

راه حل: بررسی کنید که آیا پیچ های کنترل برد سفت شده اند یا خیر.

رفع ارورهای واتسماینر
کد ارور: 264 Power communication error

راه حل: بررسی کنید که آیا پیچ های کنترل برد سفت شده اند یا خیر.

کد ارور: 267 Power watchdog protection

راه حل: سریعا با تکنسین متخصص تماس بگیرید.

می توانید با دپارتمان تخصصی تعمیر ماینر تیک ماینر تماس حاصل کرده و از مشاوره رایگان و سایر خدمات ماینینگ ما استفاده نمایید. ضمنا می توانید از گارانتی 40 روزه ما پس از تعمیر نیز بهره مند شوید.

کد ارور: 268 Power output over-current protection

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، پیچ های شینه ی هشبرد را بررسی نمایید.

کد ارور: 269 Power input over-current protection

راه حل: بهبود شرایط منبع تغذیه و ولتاژ ورودی.

کد ارور: 270 Power input over-voltage protection

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 271 Power input under-voltage protection

راه حل: ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید.

کد ارور: 272 Warning of excessive power output of power supply

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

عیب یابی واتس ماینر کد ارور: 273 Power input power too high warning

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

کد ارور: 274 Power fan warning

راه حل: فن پاور مشکل دارد و ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.

کد ارور: 275 Power over temperature warning

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

ارورهای سری 300 واتس ماینر:
[300]: سنسور دمای شکاف 0 پیدا نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[301]: حسگر دمای شیار 1 یافت نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[302]: سنسور دمای شیار 2 پیدا نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید
[303]: سنسور دمای شکاف 3 پیدا نشد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[320] :خطای خواندن دمای شکاف 0، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[321] :خطای خواندن درجه حرارت شیار 1، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[322] :خطای خواندن دمای شیار 2، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[323] :خطای خواندن دمای شیار 3، لطفاً بررسی کنید که آیا پیچ های برد کنترل در جای خود قفل شده اند یا خیر

[350] :حفاظت دمای اسلات 0، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[351] :محافظت از درجه حرارت اسلات 1، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[352] :محافظت از دمای اسلات 2، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[353] :محافظت از دمای شکاف 3، لطفاً دمای صفحه هش را بهبود ببخشید

[380]: سنسور رطوبت یافت نشد

[381]: خطای خواندن سنسور رطوبت

[382]: خطای خواندن سنسور رطوبت

[383] :حفاظت سنسور رطوبت
ارورهای سری 400 دستگاه واتس ماینر (از مجموعه ارورهای واتس ماینر):
[400]: خطای ناشناخته EEPROM

[410]: شکاف 0 خطای eeprom را تشخیص می دهد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[411] ؛ شکاف 1 خطای eeprom را شناسایی کنید، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[412]: شکاف 2 خطای eeprom را تشخیص می دهد، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[413]: شکاف 3 خطای eeprom را شناسایی کنید، لطفاً پل آداپتور و نوارهای اتصال را بررسی کنید

[420]: خطای تجزیه‌کننده اسلات 0 eeprom، سیستم‌افزار را ارتقا دهید

[421] :خطای تجزیه کننده اسلات 1 eeprom، سیستم عامل را ارتقا دهید

[422] :خطای تجزیه کننده اسلات 2 eeprom، سیستم عامل را ارتقا دهید

[423] :خطای تجزیه کننده اسلات 3 eeprom، سیستم عامل را ارتقا دهید

[500] : خطای ناشناخته تابلو

[510] : خطای نوع ماینر شکاف 0

[511] : خطای نوع ماینر اسلات 1

[512] : خطای نوع ماینر شکاف 2

[513]: خطای نوع ماینر شکاف 3

[520]: نوع تراشه اسلات 0 با سایرین متفاوت است

[521] : نوع مخزن تراشه اسلات 1 با سایرین متفاوت است

[522] : نوع مخزن تراشه اسلات 2 با سایرین متفاوت است

[523]: نوع مخزن تراشه اسلات 3 با سایرین متفاوت است

[530] : شکاف 0 یافت نشد.

[531] : شکاف 1 یافت نشد.

[532] : شکاف 2 یافت نشد.

[533] : شکاف 3 یافت نشد.

[540] : خطای شناسایی  نشدن هشبرد اول (جای هشبرد را با هشبرد بغلی تعویض کنید اگر درست نشد با ما تماس بگیرید 09146051299 )

[541] : خطای شناسایی نشدن هشبرد دوم 

[542]: خطای شناسایی نشدن هشبرد سوم 

ارور های کد 600 به بعد 

کد ارور: 600 Environment temperature is high

 

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید.

 

کد ارور: 610 :

 

If the ambient temperature is too high in high performance mode, return to normal mode

 

راه حل: دمای محیط را بررسی کنید، دمای محیط باید کمتر از 30 درجه باشد.

 

کد ارور: 701 Control board no support chip

 

راه حل: فریمور مربوطه را آپدیت کنید.

 

کد ارور: 710 Control board rebooted as exception

 

راه حل: بروز رسانی آخرین سیستم عامل. بررسی کنید که آیا پیچ کنترل برد به درستی بسته شده است؟

 

کد ارور: 712 Control board rebooted as exception

 

راه حل: بروز رسانی آخرین سیستم عامل. بررسی کنید که آیا پیچ کنترل برد به درستی بسته شده است؟

 

عیب یابی واتس ماینر و رفع آن

 

کد ارور: 800 Cgminer checksum error

 

راه حل: فرمور را مجددا بروزرسانی کنید.

 

کد ارور: 801 System-monitor checksum error

 

راه حل: فرمور را مجددا بروزرسانی کنید.

 

کد ارور: 802 Remote-daemon checksum error

 

راه حل: فرمور را مجددا بروزرسانی کنید.

 

کد ارور: 2000 No pool information configured

 

راه حل: کانفیگ استخر را بررسی کنید.

 

کد ارور: 2010 All pools are disable

خواندن
آپدیت ماینر کادی باکس پرو

 

راه حل: کانفیگ شبکه یا استخرها را بررسی کنید.

 

کد ارورهای دستگاه واتس ماینر: 2020 Pool0 connect failed

 

راه حل: کانفیگ شبکه یا استخرها را بررسی کنید.

 

کد ارور: 2021 Pool1 connect failed

 

راه حل: کانفیگ شبکه یا استخرها را بررسی کنید.

 

کد ارور: 2022 Pool2 connect failed

 

راه حل: کانفیگ شبکه یا استخرها را بررسی کنید.

 

کد ارور: 2030 High rejection rate of pool

 

راه حل: کانفیگ شبکه یا استخرها را بررسی کنید، سرور های استخر را چک کنید.

 

کد ارور: 2040 The pool does not support the asicboost mode

 

راه حل: کانفیگ استخر را بررسی کنید.

 

کد ارور: 2310 Hash rate is too low

 

راه حل: ولتاژ ورودی، محیط شبکه و دمای محیط را بررسی کنید.

جهت حل مشکل ماینر خود در وحله اول، راه حل‌های ذکر شده را انجام دهید. در اکثر موارد مشکل شما حل خواهد شد. در غیر این صورت جهت تعمیر ماینر خود و یا استفاده از هرگونه خدمات ماینینگ، با کارشناسان ما در دپارتمان تیک ماینر  تماس حاصل فرمایید

 

 

ارورهای دستگاه واتس ماینر

 

کد ارور: 2320 Hash rate is too low

 

راه حل: ولتاژ ورودی، محیط شبکه و دمای محیط را بررسی کنید.

 

کد ارور: 2340 The loss of hash rate is too high

 

راه حل: ولتاژ ورودی، محیط شبکه و دمای محیط را بررسی کنید.

 

کد ارور: 2350 The loss of hash rate is too high

 

راه حل: ولتاژ ورودی، محیط شبکه و دمای محیط را بررسی کنید.

 

کد ارورهای دستگاه واتس ماینر: 5110 SM0 Frequency Up Timeout

 

راه حل: Reboot (راه اندازی مجدد) کنید.

 

کد ارور: 5111 SM1 Frequency Up Timeout

خواندن
علت روشن شدن چراغ fault ماینر چیست؟

 

راه حل: Reboot (راه اندازی مجدد) کنید.

 

کد ارور: 5112 SM2 Frequency Up Timeout

 

راه حل: Reboot (راه اندازی مجدد) کنید.

 

کد ارور: 5070 SM0 water velocity is abnormal

 

راه حل: بررسی کنید که آیا جریان آب طبیعی است یا خیر

 

کد ارور: 5071 SM1 water velocity is abnormal

 

راه حل: بررسی کنید که آیا جریان آب طبیعی است یا خیر

 

کد ارور: 5072 SM2 water velocity is abnormal

 

راه حل: بررسی کنید که آیا جریان آب طبیعی است یا خیر

 

کد ارور 8410 Software version error (M2x miner with M3x firmware, or M3x with M2x firmware).

 

راه حل: دستگاه را به نسخه فریمور صحیح ارتقا دهید.

 

کد ارور: 100001 antiv/signature Illegal/

 

راه حل: دستگاه را به آخرین نسخه فریمور ارتقا دهید یا دانگرید کنید.

 

کد ارور: 100002 antiv/dig/initd.dig Illegal/

 

راه حل: دستگاه را به آخرین نسخه فریمور ارتقا دهید یا دانگرید کنید.

 

کد ارور: 100003 antiv/dig/pf_partial.dig Illegal/

 

راه حل: دستگاه را به آخرین نسخه فریمور ارتقا دهید دانگرید کنید.

 

کد خطای PSU (ارور PSU)

 

کد ارور: Input voltage is too low,need improvement 0x0001

 

راه حل: منبع تغذیه را بررسی کنید.

 

کد ارور: Temperature sampling over temperature protection of power radiator 0x0002

 

راه حل: بعد از 10 دقیقه قطع برق دوباره روشن کنید. اگر دوباره تکرار شد، منبع تغذیه را تعویض کنید.

 

کد ارورهای دستگاه واتس ماینر: Temperature sampling over temperature protection of power radiator 0x0004

 

راه حل: بعد از 10 دقیقه قطع برق دوباره روشن کنید. اگر دوباره تکرار شد، منبع تغذیه را تعویض کنید.

 

کد ارور: Over temperature protection of environmental temperature sampling in power supply 0x0008

 

راه حل: بعد از 10 دقیقه قطع برق دوباره روشن کنید. اگر دوباره تکرار شد، منبع تغذیه را تعویض کنید.

خواندن
تعمیر ماینر ebang، بهبود هشریت ebang

 

کد ارور: Primary side over current 0x0010

 

راه حل: بعد از 10 دقیقه قطع برق دوباره روشن کنید. اگر دوباره تکرار شد، منبع تغذیه را تعویض کنید.

 

کد ارور: Output undervoltage 0x0020

 

راه حل: منبع تغذیه را بررسی کنید.

 

کد ارور: Output over current (continuous load 320A for more than 2S) 0x0040

 

راه حل: پیچ های شنت مسی را برسی کنید که محکم باشد .

 

کد ارور: x00800 Primary side over current

 

راه حل: بعد از 10 دقیقه قطع برق دوباره روشن کنید. اگر دوباره تکرار شد، منبع تغذیه را تعویض کنید.

 

خطاهای دستگاه واتس ماینر

 

کد ارور: Single circuit overcurrent (protection point 120a) 0x0100

 

راه حل: منبع تغذیه را بررسی کنید.

 

کد ارور: Single circuit overcurrent (protection point 120a) 0x0200

 

راه حل: منبع تغذیه را بررسی کنید.

 

کد ارور: Single circuit overcurrent (protection point 120a) 0x0400

 

راه حل: منبع تغذیه را بررسی کنید.

 

کد ارورهای دستگاه واتس ماینر: Fan failure 0x0800

 

راه حل: منبع تغذیه را تعویض کنید.

 

کد ارور: Output over current (continuous load of 310A for more than 5min) 0x1000

 

راه حل: منبع تغذیه را بررسی کنید.

 

کد ارور: Output over current (continuous load 295A for more than 10min) 0x2000

 

راه حل: منبع تغذیه را بررسی کنید.

تعمیرات ماینر

آمورش 100 درصدی تعمیرات با ضمانت اینکه در اخر دوره در حضور استاد بصورت عملی تعمیر انجام دهید 

تعمیرات و آموزش تعمیرات دستگاه ماینر

09146051299